متن آهنگ روی پریشان بهرام حصیری


کرده مرا مستِ مست، ساقيِ چشمانِ تو
مي زندم راهِ عقل، رعدِ غزل خوانِ تو
بس که به يادِ لبت، بوسه به ساغر زدم
گشته چو گلگون شراب، چهره ز هجران تو
اي همه دنياي من، نشئه ي رؤياي من
کرده مرا بي قرار، موي پريشان تو
ساقيِ چشمان تو
اي همه دنياي من، نشئه ي رؤياي من
کرده مرا بي قرار، موي پريشانِ تو
ساقيِ چشمانِ تو
با تو رها مي شود از غم دل زارم
من به بهشتم چو تو هستي به کنارم
ابر پر از بغضِ بهارم تو شکوفه
خندي چو گريم ز غمت در شبِ تارم
با تو رها مي شود از غم دل زارم
من به بهشتم چو تو هستي به کنارم
ابر پر از بغضِ بهارم تو شکوفه
خندي چو گريم ز غمت در شبِ تارم
کرده مرا مستِ مست، ساقيِ چشمانِ تو
مي زندم راهِ عقل، رعدِ غزل خوانِ تو
بس که به يادِ لبت، بوسه به ساغر زدم
گشته چو گلگون شراب، چهره ز هجران تو
اي همه دنياي من، نشئه ي رؤياي من
کرده مرا بي قرار، موي پريشان تو
ساقيِ چشمان تو
اي همه دنياي من، نشئه ي رؤياي من
کرده مرا بي قرار، موي پريشان تو
ساقيِ چشمان تو


برچسب‌ها: روی پریشان بهرام حصیری, آلبوم قناری من بهرام حصیری, بهرام حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:44 توسط ya3r |

متن خزان در بهاران بهرام حصیری


ببين روزگاران چه ها کرده با من
ببين رنجِ دوران چه ها کرده با من
ببين هجرِ ياران چه ها کرده با دل
خزان در بهاران چه ها کرده با من
دلم را شکسته،  پرم را گسسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته
از اين بي نوايي پريشان و خسته
از اين بهاري غمين و شکسته
کجا رو کنم من، که درهاي عالم
تمامش به روي منِ خسته بسته
چه عمري که بستم بدين آرزو دل
که از ره در آيد بهاري خجسته
همه قسمت من چنين شد به عالم
دل عاشق و چشمِ در خون نشسته
دلم را شکسته،  پرم را گسسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته
چه شد زندگاني، کجا شد جواني
چه شد نو بهاران، چه شد جمع ياران
چه شد سرفرازي، همه بي نيازي
چرا سهم من اين شد از چرخ دوران
تواني نمانده که راهي بپويم
غروري نمانده که تا چار جويم
نه نور اميدي، نه صبح سپيدي
نه راهي به جايي، نه بر کس پناهي
دلم را شکسته،  پرم را گسسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته
ره آرزو و، اميدم رو بسته


برچسب‌ها: بهرام حصیری, متن آهنگ های حصیری, خزان در بهاران
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:43 توسط ya3r |

متن آهنگ قناری من بهرام حصیری


اي حجمِ ظريف زعفراني
اي سبز نواي آسماني
اي با تو سرود خسرواني
اي مرغکِ خوب من قناري
اي مرغکِ خوب من قناري
اي زرد رداي سبز آواز
بر چشم تو کهکشاني از راز
رازي همه آرزوي پرواز
پرواز به اوجِ ماندگاري
در آن شبِ شومِ بي ترانه
ماندي تو بدونِ آب و دانه
شب با تو چه کرد در زمانه
آه از شب و آن سياه کاري
در دل چو بتِ هوس شکستي
هنگام سفر قفس شکستي
اي ناله ي خوش نفس شکستي
اي در نفس تو عشق جاري
اي در نفس تو عشق جاري
در آينه هاي صبحِ زرتاب
چشمِ تو هميشه بود بيدار
برخيز ز خوابِ مرگ و بردار
سرپوش ز دردِ بي قراري
افسوس که از فريبِ تقدير
سر وقتِ تو دير آمدم دير
اکنون من و اين فضاي دلگير
اکنون من و داغِ شرمساري
در دل چو بت هوس شکستي
هنگام سفر قفس شکستي
اي ناله ي خوش نفس شکستي
اي در نفسِ تو عشق جاري
اي در نفسِ تو عشق جاري
در آينه هاي صبحِ زرتاب
چشمِ تو هميشه بود بيدار
برخيز ز خوابِ مرگ و بردار
سرپوش ز دردِ بي قراري
دل بي تو اگر نشسته در خون
دارد غم تو که چون کند چون
ياد تو مگر به چاره اکنون
اين غم کده را کند بهاري
باز آي و کِرِشمه اي دگر کن
نازم به تو ناز بيشتر کن
من بي تو شبم شبم سحر کن
اي مرغک خوبِ من قناري
اي مرغک خوبِ من قناري
اي حجمِ ظريف زعفراني
اي سبز نواي آسماني
اي با تو سرود خسرواني
اي مرغکِ خوب من قناري
اي مرغکِ خوب من قناري


برچسب‌ها: بهرام حصیری, متن آهنگ های بهرام حصیری, قناری من, متن قناری من بهرام حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:42 توسط ya3r |

متن آنگ چشم باور بهرام حصیری


نمي دانم چه در سر داري اي دل
نشد دست از سرم برداري اي دل
نمي دانم چه در سر داري اي دل
نشد دست از سرم برداري اي دل
منو از من گرفتي در تب و تاب
به سودايي که در سر داري اي دل
منو از من گرفتي در تب و تاب
به سودايي که در سر داري اي دل
به سودايي که در سر داري اي دل
به سودايي که در سر داري اي دل
تو را در چشم باور گم کردم
مرا آيا تو باور داري اي دل؟
تو را در چشم باور گم کردم
مرا آيا تو باور داري اي دل؟
ز خوناب جگر سرپوش بردار
که گلگون مي به ساغر داري اي دل
که گلگون مي به ساغر داري اي دل
مگر يک شب چو ماه نو برآيي
سرم چون حلقه بر در داري اي دل
سرم چون حلقه بر در داري اي دل
سرم چون حلقه بر در داري اي دل
مگر يک شب چو ماه نو برآيي
سرم چون حلقه بر داري اي دل
سرم چون حلقه بر داري اي دل
سرم چون حلقه بر داري اي دل
بهارم در خزانِ عمر افسرد
گلي در باد پرپر داري اي دل
چه مي شد تا دمي زين خواب رنگي
شبي آهسته سر برداري اي دل
شبي آهسته سر برداري اي دل
شبي آهسته سر برداري اي دل
نمي دانم چه در سر داري اي دل
نشد دست از سرم برداري اي دل
نمي دانم چه در سر داري اي دل
نشد دست از سرم برداري اي دل
نمي دانم چه در سر داري اي دل
نشد دست از سرم برداري اي دل


برچسب‌ها: چشم باور, متن چشم باور, بهرام حصیری, متن آهنگ های بهرام حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:41 توسط ya3r |

متن آهنگ همراه نسیم بهرام حصیری


چون گل همراه نسيم
مي لرزد دل به بر
با يادش باد صبا
مي ريزد گل به سرم
چون پروانه عشق گل به سر دارم
صحراها را زير بال و پر دارم
بينم هر شب من به عالمِ رؤيا
آيد سويم آشنايي از صحرا
تو بيا که بي قرار توام
بخدا در انتظار توام
باز آ چراغ دل روشن کن
گرمي بده تو بر جان من
باز آ که از فروغ رويت
روشن شود شبستان من
باز آ که با خيالت آيد
بوي گل از گريبان من
تو بيا که بي قرار توام
بخدا در انتظار توام
اي ياد تو چو نسيم سحر
يکدم بر ما بگذر بگذر
تا عمر ما نرسيده به سر
يکدم بر ما بگذر بگذر
چون پروانه عشق گل به سر دارم
صحراها را زير بال و پر دارم
بينم هر شب من به عالمِ رؤيا
آيد سويم آشنايي از صحرا
تو بيا که بي قرار توام
بخدا در انتظار توام


برچسب‌ها: همراه نسیم, بهرام حصیری, همراه نسیم بهرام حصیری, متن آهنگ های بهرام حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:40 توسط ya3r |

متن آهنگ درد عشق و انتظار بهرام حصیری


درد عشق و انتظار
دارم زان شب يادگار
در آن شبِ سر پائيز
آهنگِ سفر مي کردي
از رهگذري محنت خيز
ديدم که گذر مي کردي
درد عشق و انتظار
دارم زان شب يادگار
تو رفتي و دلم غمين شد
قرينِ آهِ آتشين شد
از آن شبي که برنگشتي
جهان چه شادي آفرين بود
به چشم من غم آفرين شد
از آن شبي که برنگشتي
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
در آن شبِ سر پائيز
آهنگِ سفر مي کردي
از آن شبِ سردِ خزان شب ها گذشته
داستان باده و مينا گذشته
روزگاري بر من تنها گذشته
از آن شبِ سردِ خزان شب ها گذشته
داستانِ باده و مينا گذشته
روزگاري بر منِ تنها گذشته
تو رفتي و دلم غمين شد
قرين آه آتشين شد
از آن شبي که بر نگشتي
جهان که شادي آفرين بود
به چشم من غم آفرين شد
از ن شبي که برنگشتي
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
تو رفتي و دلم غمين شد
قرينِ آهِ آتشين شد
از آن شبي که برنگشتي
جهان چه شادي آفرين بود
به چشم من غم آفرين شد
از آن شبي که برنگشتي
لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا


برچسب‌ها: بهرام حصیری, درد عشق و انتظار, متن درد عشق و انتظار بهرام حصیری, متن آهنگ های قدیمی
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:39 توسط ya3r |

متن آهنگ در بستر غم از بهرام حصیریبعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت
بعد از تو هم با دل سخنها مي توان گفت
بعد از تو هم اين سوز هجران هرگز نمي آيد به پايان
بي تو هم اين عشق بي فرجام من شايد که پا بر جا بماند يا نماند
بي تو هم درياي بي آرام دل شايد به طوفانم کشاند يا براند
من که رسواي دل هستم کي زغم پروا کنم
مي روم عشق و وفا را بعد از اين رسوا کنم
دل ز دريا مي زنم تا که دل دريا کنم
دل کي شود آزاد از اين باد فرياد از بي داد از اين غم
جز غم چه بود اين عشق رسوا
شد هستي ام بر باد از اين غم
بعد از تو هم در بستر غم مي توان خفت
بعد از تو هم با دل سخن ها مي توان گفت
بعد از تو هم اين سوز هجران
هر گز نمي آيد به پايان
بعد از تو هم اين سوز هجران
هر گز نمي آيد به پايان
من که رسواي دل هستم کي ز غم پروا کنم
مي روم عشق و وفا را بعد از اين رسوا کنم
دل به دريا مي زنم تا که دل دريا کنم


برچسب‌ها: بهرام حصیری, در بستر غم, متن آهنگ, متن ترانه های بهرام حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:38 توسط ya3r |

متن آهنگ جان عاشق بهرام حصیریخدايا ببين غرق در اشک و آهم
غريقي نشسته به موج نگاهم
ببين در دل شب نشان از تو جويم
هواي تو دارم سخن با تو گويم
تو اين جان عاشق به من داده اي
دلي چون شقايق به من داده اي
به يادت همه شب دل من خدايا
در اين سينه ي خسته چون ني بنالم
نيستان جانم به بانگ جرس ها
به خون خفته اکنون که تا کي بنالم
خدايا من اين بار سنگين غم را
به عشق تو بر دوش جان مي گذارم
من آن مرغ سرگشته ي شب نوازم
که در باغ هستي نواي تو دارم
تو اين جان عاشق به من داده اي
دلي چون شقايق به من داده اي
سحر خنده کرد و سپيده دميد
مرا رهنمون شد به نور اميد
تو اين جان عاشق به من داده اي
دلي چون شقايق به من داده اي

دانلود جاودانه ترین آهنگ ها: http://www.sattarseda.blogfa.com


برچسب‌ها: بهرام حصیری, جان عاشق, متن آهنگ های حصیری
+ نوشته شده در دوشنبه 22 خرداد1391ساعت 12:34 توسط ya3r |

شور عاشقانه - بهرام حصیریدل شيدا تو از شور جنون افسانه گشتي
به کوي عاشقي يار منه ديوانه گشتي
مگر سوداي عشقي, بيابون پرورت کرد
تو چون پروانه بودي که بي بال و پرت کرد
شرار آتش شمع مگر خاکسترت کرد
از اين آشفته حالي اگر خواهي رهايي
بيا در گلشن عشق به بوي آشنايي
از اين آشفته حالي اگر خواهي رهايي
بيا در گلشن عشق به بوي آشنايي
اگر جوياي ياري, چو مرغان مهاجر
ز تاريکي سفر کن به سوي روشنايي
درا در خلوت شب
چو بوي گل شبانه
بخوان دلدار خود را به شوري عاشقانه
چو ني از درد دوري ,ز سوز دل نما کن
دمي از دامن خاک , چو مرغ آه عاشق
سفر کن به سوي آشيانه


دانلود جاودانه ترین آهنگ ها:

http://www.sattarseda.blogfa.com

+ نوشته شده در چهارشنبه 5 بهمن1390ساعت 23:3 توسط ya3r |

ترانه همزاد ( آلبوم همسفر) : ترانه ای زيبا و قديمی


آهنگساز : فريبرز لاچينی
ترانه سرا : فرهنگ قاسمی


اون مث فرصت ديدن واسه چشمای بسته م
مث يه جاده خلوت پيش اين پاهای خسته م
مث خون توی رگ هام ، هوس خنده به لب هام
اون مث وسوسه عشق ، توی بيداری و رويام
روز و شب با من اون مثل يه همزاد
با لب بسته من می کشه فرياد
گاهی ابره واسه بارون ، واسه آهو مث صحرا
گاهی آروم مث برکه ، گاهی سرکش مث دريا
گاهی من گريزون از اون ، گاهی اون گريزون از من
اون مث فکر رهايی يا مث شور يه آواز
اون مث عشق يه فرياد يا مث شوق يه پرواز
توی بال هر پرنده توی خشم موج دريا
تو غرور سبز جنگل توی رعد آسمون ها
روز و شب با من اون مثل يه همزاد
با لب بسته من می کشه فرياد


+ نوشته شده در یکشنبه 20 شهریور1390ساعت 22:23 توسط ya3r |