اینقده آتیش نزن به جونم
نمک نپاش به این دل دیوونم

می سوزم و می سازم و نمی گم
آه ...

به هیچ کسی حرفای قلب خونم

بر ظاهرم خنده اگر نشسته
آه ...

پشت مرا غم کوله بار شکسته

پاداش عاشق بودنم همین بود
در راه بمونم با دو پای خسته

تقصیر توست با این همه غرور
می گریم و از آشیونه دورم

تقصیر توست حتی اگه بمیرم
با این دل خون

تقصیر توست با این همه غرور
می گریم و از آشیونه دورم

تقصیر توست حتی اگه بمیرم
با این دل خون

قلبم از دستت عذاب کشیده
چشم من چه لحظه ها که دیده

طفلی دلم بال و پرش شکسته
ای بی وفا بسه دورویی بسه

ای بی وفا دنبال چی می گردی
از شهر تو رفته غریبه رفته

پاداش عاشق بودنم همین بود
در راه بمونم با دو پای خسته

پاداش عاشق بودنم همین بود
در راه بمونم با دو پای خسته

تقصیر توست با این همه غرور
می گریم و از آشیونه دورم

تقصیر توست حتی اگه بمیرم
با این دل خون

تقصیر توست با این همه غرور
می گریم و از آشیونه دورم

تقصیر توست حتی اگه بمیرم
با این دل خون

تقصیر توست این بغض در گلویم

تقصیر توست این رنج رو به رویم

تقصیر توست هر چه بهت بگویم

تقصیر توست این سردی هوایم

تقصیر توست های های گریه هایم

تقصیر توست امواج ناله هایم

تقصیر توست ...

تقصیر توست ...
+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 21:1 توسط ya3r |


سحر می شه می گم کاشکی کاشکی
تو نازنین دوسم داشنی داشتی
الهی تو غروب عمر من
نباشی قهر باشی آشتی آشتی
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
نماز عشقم به پای توست
عبادت من چشای توست
نفس نفس او تو می کشم
ترانه من برای توست
سحر به عشق تو پا می شم
به عشق تو مبتلا می شم
قفس اگه بی تو زندگیم
کنارت از غم جدا می شم
قفس اگه بی تو زندگیم
کنارت از غم رها می شم
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
دوست دارم...
نماز عشقم به پای توست
عبادت من چشای توست
نفس نفس او تو می کشم
ترانه من برای توست
سحر به عشق تو پا می شم
به عشق تو مبتلا می شم
قفس اگه بی تو زندگیم
کنارت از غم جدا می شم
قفس اگه بی تو زندگیم
کنارت از غم رها می شم
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
دوست دارم آره دوست دارم
دوست دارم بخدا
تو خستگی م تو راه زندگیم


تو رو دارم بخدا
دوست دارم ...

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:59 توسط ya3r |

چقد قشنگ منو فروختی
چقد قشنگ از من گذشتی

چه بی تفاوت روی قلبم
شعر جدایی رو نوشتی

شعر جدایی رو نوشتی

چقد قشنگ دلو سوزوندی
منو به بیراهه کشوندی

چه ساده اشکمو ندیدی
چقد قشنگ رفتی نموندی

چقد قشنگ رفتی نموندی

چقد قشنگ با بی وفایی
منو رسوندی تا جدایی

گفتی هزاران بار به سوگم
که تو همیشه یاد مایی

که تو همیشه یاد مایی

چقد قشنگ با دلربایی


پشت نقاب بی ریایی

منو تو دنیا جا گذاشتی
با این غم بی سرپناهی

با این غم بی سرپناهی

چقد قشنگ منو فروختی
چقد قشنگ از من گذشتی

چه بی تفاوت روی قلبم
شعر جدایی رو نوشتی

شعر جدایی رو نوشتی

آیینه ای شکستم برو
از با تو بودن خسته ام برو

من کوله بار رفتنو عمریست
با اشک چشمام بستم برو

با اشک چشمام بستم برو

برو...
برو...

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:56 توسط ya3r |

از رنج گذشت کار منو اشک چه فایده
از یار گذشتم منو با این دل ساده
چون شمع شدم آب ولی هیچ نگفتم
ماندم توی این غربت سرد پای پیاده

آه ای دل ساده هرچه میکشم ز تو میکشمو بس
این عاشقیم کار تو بود ای دل بی کس

رفاقت توی غربت که معنایی نداره


صداقت دیگه مرده به دل جایی نداره
گل عشق و محبت دیگه خشکه خدایا
گل کینه و نفرت شده خانم گلها

آه ای دل ساده هرچه میکشم ز تو میکشمو بس
این عاشقیم کار تو بود ای دل بی کس

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:54 توسط ya3r |

بین دل من و دلت فاصله
دیگه نداره دل من حوصله

میخوای بری برو دیگه قهر نکن
انقدر نگو داری ز قلبم گله

آره خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

یکی بود و یکی نبود قصمون
به کجاها کشیده شد عشقمون

یادت میاد چجوری بود خواستنت
جون من و جون تو تو حرفامون

آره خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

به قشنگی این زندگی
بیا دل بده و خنده کن

بیا عاشقی رو تازه کن


بیا قلبمو شرمنده کن

آخه ای گل من خستگی
با لطافت دلبستگی

اگه راه بدی به غصه ها
آخرش میشه افتادگی

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

به قشنگی این زندگی
بیا دل بده و خنده کن

بیا عاشقی رو تازه کن


بیا قلبمو شرمنده کن

آخه ای گل من خستگی
با لطافت دلبستگی

اگه راه بدی به غصه ها
آخرش میشه افتادگی

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

خوشگله خوشگله
هیچ ندارم حوصله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

قهر نکن که بی طاقتم
شعر من حرف دله

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:52 توسط ya3r |

رو دلای آدما هرگز حسابی وا نکن
در نشد از پنجره زوری خودتو جا نکن
جا نکن... جا نکن...

آدمکای شهر ما بازیگران قابلن
وقتش بشه یواشکی رو قلب هم پا میذارن

قصه ی روزگار اینه به هیچ کسی وفا نکن
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن

آدمکای شهر ما قلبا رو داغون میکنن
دل ستاره ی منو از زندگی خون میکنن

ستاره ها چشماشونو با اشکاشون رنگ میزنن
به قلب هر ستاره ای آدمکا چنگ میزنن

قصه ی روزگار اینه به هیچ کسی وفا نکن
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن

قصه ی روزگار اینه به هیچ کسی وفا نکن
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن

روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن
در نشد از پنجره زوری خودتو جا نکن
جا نکن... جا نکن...

آدمکای شهر ما قلبا رو داغون میکنن
دل ستاره ی منو از زندگی خون میکنن

ستاره ها چشماشونو با اشکاشون رنگ میزنن
به قلب هر ستاره ای آدمکا چنگ میزنن

قصه ی روزگار اینه به هیچ کسی وفا نکن
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن

قصه ی روزگار اینه به هیچ کسی وفا نکن
روی دلای آدما هرگز حسابی وا نکن

رو دلای آدما هرگز حسابی وا نکن
در نشد از پنجره زوری خودتو جا نکن
جا نکن... جا نکن...

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:51 توسط ya3r |


آزارم بدی ، آزارت میدم
به دلم غم بدی ، به دلت غم میدم

بی وفا بشی ،بی وفا میشم
با غریبه ها آشنا میشم

مهربون باشی ، مهربون میشم
تو اگه آسمون ، کهکشون میشم

بد باشی با من ، بد میشم با تو
عاشق باش تا ، عاشق شم بر تو

بهم دروغ بگی ، بهت دروغ میگم
دیگه پیش چشات ، دل نیاره کم

دلمو بشکنی ، دلتو میشکنم
دیگه حتی باهات ، حرف نمیزنم

بام رفیق بشی ، بات رفیق میشم
سر قول و قرار ، خیلی دقیق میشم

بد باشی با من ، بد میشم با تو
عاشق باش تا ، عاشق شم بر تو

هوای این سینه ، با عشق تو صافه
بگو دیگه چشمات ، دروغ نمیبافه

تو دنیا یارم باش ، تو دنیا بات یارم
تو رو تا روز مرگ ، تنها نمیزارم

رفاقتم با تو ، تا پای این جونه
تو سینه مهر تو ، همیشه میمونه

بد باشی با من ، بد میشم با تو
عاشق باش تا ، عاشق شم بر تو

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:48 توسط ya3r |

بذار دستاتو تو دستام تا قیامت با تو هستم
تو امید آخرینی به خدا دل به تو بستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

یه عبادتی برای منو قلب عاشق من
به تو محتاجیمو ای وای ، طعم مرگ بی تو هردم

زیر رگبار مصیبت کمکم کن تا نیفتم
بگیر دستامو دوباره که هزار بار به تو گفتم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

یه عبادتی برای منو قلب عاشق من
به تو محتاجیمو ای وای ، طعم مرگ بی تو هردم

زیر رگبار مصیبت کمکم کن تا نیفتم
بگیر دستامو دوباره که هزار بار به تو گفتم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم

عاشقم ، عاشقت هستم بی تو از زندگی خستم
چون خدای آسمونها ، تورو اونجور میپرستم ...

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:48 توسط ya3r |

رنگ زرد ، رنگه غمه
رنگ تلخ ماتمه
مثل خاکستریه غروبای عالمه
رنگ سبز بهاریه ، رنگ عشق و یاریه
اما مشکی واسه من رنگ گریه زاریه
آخه یارم ، رنگ موهاش مشکی کلاغی بود
مخمل سیاهی بود ، رنگ آشنایی بود
اما رفت و قسمت من ، شب بی چراغی شد
                            چاره جدایی شد ، مشکی رنگ زاری شد
                      مثل پیراهن دشت ، گلای خوش بر و نقش
                           رنگ گل شعمدونیا ، سفید و سرخ و بنفش
                              آبی اسمونی ، رنگی از مهربونی
                          اما مشکی واسه من رنگ بی هم زبونی
                            آره مشکی واسه من رنگ بی هم زبونی
                            آخه یارم ، رنگ موهاش مشکی کلاغی بود
                            مخمل سیاهی بود ، رنگ آشنایی بود
                          اما رفت و قسمت من ، شب بی چراغی شد
                          چاره جدایی شد ، مشکی رنگ زاری شد

+ نوشته شده در پنجشنبه 15 دی1390ساعت 20:47 توسط ya3r |

ترانه فاتح : ( آلبوم شام آخر ) ترانه ای غمگين که بسيار زيباست

 آهنگساز : منوچهر چشم آذر
ترانه سرا : ايرج جنتی عطايی


در دل کوه غرور ، بر سر قله دور
قلعه ای از فولاد ، قد کشيده سوی نور
کسی از اين همه مرد ، دستی از اين همه دست
فاتح قلعه نشد ، نه به تدبير و نه زور
روح من آن کوه است ، دلم آن قلعه سخت
که ندارد به درون ترس شکست
هر دم از جوشش خشم ، يا غم و کينه و مهر
می رود برج دلم دست به دست
آه ای عشق و اميد ، ای فاتح
فتح کن قلعه فولاد دلم
دلم از کينه و نفرت پوسيد
برس ای عشق به فرياد دلم


+ نوشته شده در یکشنبه 20 شهریور1390ساعت 19:45 توسط ya3r |